Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse personen en entiteiten op buitenlandse sanctielijsten

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over Nederlandse personen en entiteiten op buitenlandse sanctielijsten