Beslisnota bij Kamerbrief over berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA met als doel sancties te ontlopen

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over berichtgeving dat Iran documentatie zou hebben gestolen van IAEA met als doel sancties te ontlopen