Beslisnota bij verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij verslag van de Raad Algemene Zaken van 19 maart 2024