Besluit op Woo-verzoek over sancties tegen Rusland

Besluit op een verzoek om informatie over documenten met het onderwerp 'sancties tegen Rusland'. Het gaat om de perioden van 14 februari 2022 tot en met 22 februari 2022 en van 24 maart 2022 tot en met 9 mei 2022. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over sancties tegen Rusland