Meldplicht voor gesanctioneerden

Personen en organisaties op de sanctielijst onder de sanctieregimes tegen Rusland, Belarus, Haïti en Iran zijn verplicht zich binnen 6 weken na verschijning op de lijst te melden als zij in EU-landen tegoeden en bezittingen hebben. Personen en organisaties die zich niet melden zijn in overtreding.

Rapportageformulier gesanctioneerden

Via het rapportageformulier voor eigen verklaringen moeten personen of organisaties hun tegoeden en bezittingen melden. Dit rapportageformulier en alle andere relevante informatie moeten per e-mail worden verstuurd aan:
•    Financiële tegoeden: sancties@minfin.nl
•    Vastgoed, inclusief bedrijfspanden: MCBZK@minbzk.nl
•    Niet-beursgenoteerde ondernemingen: meldpuntsancties@minezk.nl
•    Kunst- en cultuurobjecten: info@cultuursubsidie.nl
•    Vaartuigen en vliegtuigen: sanctiesNLvaartuigenvliegtuig@minienw.nl

Zorg dat het rapportageformulier volledig is ingevuld. Binnen twee weken na ontvangst van de informatie, stuurt Nederland deze door naar de Europese Commissie.

Bij het invullen van het rapportageformulier: houd rekening met de richtlijnen van de Europese Commissie en bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over de sancties (Engels).