Mijn partner werkt voor een internationale organisatie. Wat betekent dit voor mijn sociale zekerheid?

Welke gevolgen dit voor u heeft, ligt aan de sociale zekerheidsregeling die bij de werkgever van uw partner geldt. Als u niet onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt, kunt u zich vrijwillig verzekeren.

Zetelovereenkomst tussen Nederland en werkgever

Uw partner werkt voor een internationale organisatie. In de zetelovereenkomst die de werkgever met Nederland heeft gesloten, vindt u of u onder de sociale zekerheidsregeling van de internationale organisatie valt. Als dit zo is, valt u niet onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels. Daarbij werkt  u zelf niet in Nederland en u ontvangt ook geen Nederlandse uitkering.

Nederlandse sociale zekerheidsregels niet van toepassing

Als u niet onder de Nederlandse sociale zekerheidsregels valt, dan betekent dit dat:

  • U geen AOW-pensioen opbouwt. Was u tot nu toe in Nederland verzekerd? Dan blijft het opgebouwde AOW-pensioen gewoon staan.
  • U bent niet verzekerd voor ziektekosten op grond van de Nederlandse Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg.

In de regeling voor sociale zekerheid van de werkgever van uw partner staat waarvoor u verzekerd bent. Meestal is dat alleen een verzekering voor ziektekosten, maar niet voor pensioen of andere uitkeringen.

Vrijwillige verzekering voor Nederlandse regelingen

U kunt onder voorwaarden een vrijwillige verzekering nemen voor deze Nederlandse regelingen:

  • AOW (ouderdomspensioen);
  • Anw (uitkering voor u en uw kinderen als uw partner overlijdt).

U kunt bij de SVB vragen welke voorwaarden daarvoor gelden.

Een vrijwillige verzekering voor de Zorgverzekeringswet of de Wet langdurige zorg is niet mogelijk. Uw partner kan onder voorwaarden wel een aanvullende particuliere ziektekostenverzekering afsluiten.