Beheer van verdragen

Als partijen een verdrag sluiten, spreken ze af welk land of welke organisatie het beheer ervan gaat doen.

Taken beheerder verdrag

De beheerder van een verdrag heeft onder meer de volgende taken:

  • bijhouden en bekendmaken welke partijen het verdrag  ondertekenen;
  • bekendmaken wanneer het verdrag ingaat;
  • bekendmaken tot wanneer het verdrag loopt;
  • gemaakte afspraken en eventuele wijzigingen vastleggen.

Verdragen die het Koninkrijk der Nederlanden beheert

De beheerder van een verdrag heet ook wel depositaris. Het Koninkrijk der Nederlanden is depositaris van ongeveer 100 verdragen. Er zijn regelmatig wijzigingen in de verdragen. Het Koninkrijk stelt alle partijen in het verdrag dan op de hoogte van die wijzigingen.

Verdragen raadplegen

Alle verdragen staan in de Verdragenbank op Overheid.nl.