Beheer van verdragen

Bij het sluiten van een verdrag wordt afgesproken welke staat of welke organisatie het beheer ervan op zich neemt.

Taken beheerder verdrag

De beheerder van een verdrag heeft onder meer de volgende taken:

  • bekendmaken wanneer het verdrag ingaat;
  • bekendmaken wanneer het verdrag buiten werking treedt;
  • bijhouden en bekendmaken welke partijen tot het verdrag toetreden;
  • bijhouden en vastleggen van gemaakte afspraken en eventuele wijzigingen (bijvoorbeeld voorbehouden of bezwaren).

Het Koninkrijk der Nederlanden beheert ook verdragen

De beheerder van een verdrag heet ook wel depositaris. Het Koninkrijk der Nederlanden is depositaris van ongeveer 100 verdragen. Regelmatig treden er in 1 van die verdragen wijzigingen op. Het Koninkrijk stelt alle partijen in het verdrag dan op de hoogte van die wijzigingen.

Verdragen raadplegen

U kunt alle verdragen raadplegen in de Verdragenbank op Overheid.nl.