Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 november 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming van een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief met verslag Raad Buitenlandse Zaken Defensie van 14 november 2023