Beslisnota bij Kamerbrief verslag UDCG en bijeenkomst ministers van Defensie NAVO 14-15 februari 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief verslag UDCG en bijeenkomst ministers van Defensie NAVO 14-15 februari 2024