Beslisnota bij Kamerbrief over zoekslag vermeend rapport Afghanistan

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over zoekslag vermeend rapport Afghanistan