Beslisnota bij bij antwoorden vragen sog over non papers

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij bij antwoorden vragen sog over non papers