Beslisnota bij Kamerbrief agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie 13-14 juni 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief agenda bijeenkomst NAVO-ministers van Defensie 13-14 juni 2024