Beslisnota bij Kamerbrief over een dienmodel bij een schaalbare krijgsmacht

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over een dienmodel bij een schaalbare krijgsmacht