Kamerbrief over motie-Dassen/Van der Lee over vergemakkelijken afgifte van noodvisa journalisten

Minister Bruins Slot (BZ) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie van Dassen/Van der Lee. Met deze motie wordt de regering verzocht “om per jaar 50 journalisten in acuut levensgevaar, plus hun familieleden, bescherming te bieden door noodvisa voor een verblijfsduur van zes maanden of langer af te geven”; en “daarbij per casus te bezien wanneer het levensgevaar geweken is en zij veilig terug kunnen keren naar hun thuisland, met daarbij de mogelijkheid om de duur van visa indien noodzakelijk te verlengen”.

Kamerbrief over motie-Dassen/Van der Lee over vergemakkelijken afgifte van noodvisa journalisten