Besluit op Woo-verzoek over Russische inmenging in de Nederlandse en/of Europese politiek

Besluit op een verzoek om informatie over Russische inmenging in de Nederlandse en/of Europese politiek middels omkoping van politici. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over Russische inmenging in de Nederlandse en/of Europese politiek