Documenten - Jeugdbescherming

407 documenten over Jeugdbescherming

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Antwoorden Kamervragen over tekortschietende feitenonderzoeken in de jeugdbescherming

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat ondanks jarenlange ...

  Kamerstuk: Kamervragen | 02-10-2023

 2. Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het rapport 'Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0. Evaluatie van ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 27-09-2023

 3. Vernieuwde risicotaxatie Ritax 2.0

  Het rapport evalueert het gebruik van Ritax 2.0  in de jeugdstrafrechtketen. Het gaat hierbij om een instrument uit het Landelijk ...

  Rapport | 27-09-2023

 4. Beslisnota bij Kamerbrief met beleidsreactie op rapport evaluatie Ritax 2 0

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 27-09-2023

 5. Q&A’s over de pilot kosteloze rechtsbijstand voor ouders die te maken krijgen met een gezagsbeëindigende maatregel of een uithuisplaatsing

  gratis rechtsbijstand bij gezagsbeëindiging of bij uithuisplaatsing

  Publicatie | 26-09-2023

 6. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 18-09-2023

 7. Memorie van toelichting Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft een toelichting op het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk ...

  Rapport | 18-09-2023

 8. Kamerbrief over stand van zaken uitvoering tijdelijke wet uitwisseling persoonsgegevens UHP KOT

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de uitvoering van de tijdelijke wet ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 18-09-2023

 9. Advies RvS Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  De Raad van State (RvS) geeft advies over het wetsvoorstel voor Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van ...

  Rapport | 18-09-2023

 10. Voorstel van wet Wijziging van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek en van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek BES

  Het wetsvoorstel gaat over voorziening in de kosten van levensonderhoud van minderjarige kinderen en jong meerderjarigen.

  Rapport | 18-09-2023