Beslisnota's bij Kamerbrief over uitkomsten evaluatie staatsaandeelhouderschap Nederlandse Loterij en Holland Casino

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over uitkomsten evaluatie staatsaandeelhouderschap Nederlandse Loterij en Holland Casino