De overheid heeft aandelen in 34 Nederlandse bedrijven. Daar zijn enkele grote ondernemingen bij die van strategisch belang zijn voor de Nederlandse economie. Er zijn staatsdeelnemingen (beheerd door het ministerie van Financiën) en beleidsdeelnemingen (beheerd door ander ministerie). Als aandeelhouder heeft de Staat bepaalde bevoegdheden en zeggenschapsrechten in deze bedrijven. De Staat heeft in deze bedrijven geïnvesteerd omdat er publieke belangen met deze bedrijven zijn gemoeid.