Aangaan en afstoten van staatsdeelnemingen

Het aangaan van een deelneming is een vergaande vorm van overheidsingrijpen. Het besluit om een deelneming aan te gaan, neemt het kabinet daarom zorgvuldig aan de hand van enkele vragen. 

In het deelnemingenbeleid uit 2022, zijn de afwegingen bij het ‘aangaan’ en ‘afstoten’ van een staatsdeelneming met elkaar in overeenstemming gebracht. Dit betekent dat de staat aan de hand van deze voorwaarden kan bepalen of er aanleiding is om een deelneming aan te gaan. Deze voorwaarden gebruikt de staat ook bij de tussentijdse beoordeling en dus ook bij de vraag of er aanleiding is om een deelneming af te stoten.

Als eenmaal is besloten een deelneming aan te gaan, moeten nog 3 belangrijke keuzes worden gemaakt:

1. de omvang van het aandeel;

2. de duur van het aandeelhouderschap;

3.  wie de aandeelhoudersrol vervult.
Ten aanzien hiervan geldt dat per onderneming moet worden bepaald welke minister de aandeelhoudersrol krijgt: bij de minister van Financiën (staatsdeelneming) of bij een andere minister (beleidsdeelneming).