Staatsdeelnemingen in 2022

Eind 2022 was de staat aandeelhouder in 39 ondernemingen. Dit zijn 19 staatsdeelnemingen, waarbij de minister van Financiën de aandeelhoudersrol vervult. En 20 beleidsdeelnemingen waarbij de aandeelhoudersrol bij beleidsministers ligt.

Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen

In het Jaarverslag Beheer Staatsdeelnemingen  staat hoe de minister van Financiën de rol als aandeelhouder van staatsdeelnemingen heeft ingevuld. Daarnaast staat in het jaarverslag informatie over alle afzonderlijke staatsdeelnemingen en beleidsdeelnemingen. Denk hierbij aan bedrijfsspecifieke en financiële kerncijfers.

Minister Kaag: 2022 heeft opnieuw laten zien dat onze deelnemingen van onschatbare waarde zijn voor Nederland. Ondanks grote uitdagingen leverden de deelnemingen een sterke bijdrage aan de ontwikkeling van onze economie en speelden ze een belangrijke rol bij het verwezenlijken van essentiële onderdelen van het kabinetsbeleid.