Beslisnota's bij Kamerbrief over uitkomsten Verkenning Toekomstvarianten NLO

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota's bij Kamerbrief over uitkomsten Verkenning Toekomstvarianten NLO