Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang over kansspelen op afstand

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over voortgang over kansspelen op afstand