Beslisnota bij Kamerbrief bij monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief bij monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2024