Kamerbrief over kosten batenanalyse kansspelen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoeksrapport 'Rood-zwart ontward. Verkenning van de maatschappelijke kosten en baten van kansspelen'. Het rapport gaat over onderzoek in opdracht van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC). Hij bespreekt daarbij de verschillende soorten maatschappelijke kosten en baten van kansspelen die uit het onderzoek naar voren zijn gekomen.