Antwoorden vragen over Kamerbrieven over Kansspelen op afstand

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op schriftelijke vragen naar aanleiding van 2 Kamerbrieven. Deze gingen de monitoringsrapportage online kansspelen voorjaar 2023 van de Kansspelautoriteit en over de voortgang van de Wet kansspelen op afstand. De Eerste Kamerfracties van D66 en de Partij voor de Dieren (PvdD) hadden de vragen gesteld.