Doorlichting Beleidsregels nietincidentele artikel 3 loterijen

Het rapport bevat een doorlichting van de Beleidsregels voor goededoelenloterijen. Het bespreekt de bijdrage van de Beleidsregels aan de doelen van het kansspelbeleid en welke aanpassingen nodig zijn voor een toekomstbestendig loterijstelsel. Ook gaat het in op de vraag of de Beleidsregels bijdragen aan een efficiënt proces van vergunningverlening en effectief toezicht.

Doorlichting Beleidsregels nietincidentele artikel 3 loterijen (PDF | 53 pagina's | 633 kB)