Afschrift Voortgangsbrief kansspelen op afstand

Afschrift van de brief van minister Weerwind (Rechtsbescherming) aan de Tweede Kamer van 1 juni 2023. De brief gaat over de voortgang van de Wet kansspelen op afstand.

Afschrift Voortgangsbrief kansspelen op afstand (PDF) | 12 pagina's | (333,93 KB)