Monitoringsrapportage online kansspelen kansspelautoriteit najaar 2023

De monitoringsrapportage schetst de stand van zaken op de online kansspelmarkt in het najaar van 2023.

De rapportage gaat in op:

  • vergunningen voor online kansspelen;
  • de omvang van de legale online markt;
  • de kanalisatie van illegaal naar legaal aanbod;
  • speelgedrag;
  • verslavingspreventie;
  • reclame.