Monitoringsrapportage online kansspelen Voorjaar 2024

6e monitoringsrapportage van de Kansspelautoriteit over de stand van zaken op de online kansspelmarkt. De rapportage bevat de meest recente beschikbare cijfers. In de meeste gevallen is dat de stand van zaken per 31 december 2023.

Monitoringsrapportage online kansspelen Voorjaar 2024