Besluit op Woo-verzoek over de offshore kansspelsector in Curaçao en de voorgenomen hervormingen hiervan

Besluit op een verzoek om informatie met als onderwerp correspondentie met de minister, ambtelijke top en directieniveau over de offshore kansspelsector in Curaçao en de voorgenomen hervormingen. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

Besluit op Woo-verzoek over de offshore kansspelsector in Curaçao en de voorgenomen hervormingen hiervan