Benoeming voorzitter Kansspelautoriteit

De ministerraad heeft ingestemd met de benoeming van dhr. M.C.J. (Michel) Groothuizen als voorzitter van de Kansspelautoriteit. Groothuizen zal René Jansen opvolgen in deze functie. De benoeming gaat in per 1 juli 2024. Op dit moment is Groothuizen werkzaam als plaatsvervangend Directeur-Generaal bij de Dienst Justitiële Inrichtingen.

De Kansspelautoriteit is de onafhankelijke toezichthouder op de markt voor de Kansspelen. Haar taken bestaan uit het reguleren van de kansspelmarkt door vergunningen te verlenen aan kansspelaanbieders en toezicht te houden op naleving van de kansspelwetgeving. Indien nodig treedt zij handhavend op bij overtredingen van de wet. Daarnaast heeft de Kansspelautoriteit een taak in het bevorderen van verslavingspreventie, het geven van voorlichting en informatie en het beheer van uitsluitingsregister Cruks. Ook adviseert de Kansspelautoriteit de minister voor Rechtsbescherming gevraagd en ongevraagd over het kansspelbeleid.