TK Memorie van toelichting wijziging artikel 247 Boek 1 BW BES