Hoe herken ik seksueel misbruik bij een kind?

Kinderen die seksueel misbruikt zijn, geven daarover lichamelijk en geestelijk signalen af. Maar die signalen zijn niet altijd kenmerkend voor seksueel misbruik. Ze kunnen ook het gevolg zijn van andere problemen.

Voorbeelden signalen seksueel misbruik

Voor buitenstaanders is het moeilijk de signalen van seksueel misbruik te herkennen bij een kind. Wel zijn er signalen waar u op kunt letten. In de volgende situaties kan sprake zijn van seksueel misbruik:

  • slaapproblemen, bang zijn in het donker, nachtmerries, extreme vrees voor monsters;
  • verlies van eetlust, eetproblemen, voortdurend buikpijn hebben zonder verklaarbare reden;
  • plotselinge wisselingen in de stemming van het kind: ongelukkig zijn, boos zijn of plotseling teruggetrokken gedrag;
  • vrees voor bepaalde mensen of plekken, bijvoorbeeld: het kind wil niet alleen gelaten worden met een oppas, huisvriend of familielid;
  • een ouder kind dat zich gedraagt zoals een jong kind. Bijvoorbeeld weer bedplassen, duimzuigen of heel eenkennig worden;
  • weigeren om over een geheimpje te praten dat het kind met een andere volwassene heeft;
  • praten over een nieuwe, oudere vriend en daar vaak over de vloer komen;
  • plotseling veel zakgeld hebben;
  • seksueel gedrag vertonen dat niet bij de leeftijd past.

Gedragsveranderingen bij kinderen

Bij plotselinge gedragsveranderingen bij kinderen tot ongeveer 10 jaar is het raadzaam vragen te stellen aan het kind. Of vraag advies aan een hulpverlener. Kinderen zwijgen vaak over seksueel misbruik. Dat komt meestal omdat ze zich schamen of schuldig voelen. Ze zijn ook bang dat de pleger en zijzelf het nog moeilijker krijgen als het misbruik bekend wordt.

Meer informatie over kindermisbruik en seksueel misbruik

Heeft u een vermoeden van kindermisbruik, neem dan contact op met Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor kindermishandeling. Is uw kind seksueel misbruikt? Ga dan naar Slachtofferhulp Nederland voor juridisch advies, praktische hulp en emotionele steun.