Kan ik een klacht indienen over de Raad voor de Kinderbescherming?

U kunt een klacht indienen bij de Raad voor de Kinderbescherming. Uw klacht moet gaan over een zaak die bij de raad in behandeling is. U moet bij de zaak betrokken zijn. 

Soort klachten over Raad voor de Kinderbescherming

U kunt een klacht indienen over:

  • de manier waarop een raadsonderzoek is uitgevoerd;
  • de manier waarop een rapport van de raad tot stand is gekomen;
  • de manier waarop een medewerker handelt of zich tegenover u gedraagt.

Klacht indienen over Raad voor de Kinderbescherming

Dien uw klacht schriftelijk of mondeling in. Dit moet u doen binnen 1 jaar na de gebeurtenis waarover u wilt klagen.

Dien uw klacht over een medewerker in bij de directeur van het regiobureau waar de medewerker werkt. 
Heeft u een klacht over een directeur van een regiobureau of een medewerker van het Landelijk Bureau? Dien dan uw klacht in bij de algemeen directeur van de raad.

Op de site van de raad staat een overzicht van alle locaties van de Raad voor de Kinderbescherming. U kunt uw klacht naar een van deze adressen sturen.

Behandeling klacht Raad voor de Kinderbescherming

De directeur behandelt uw klacht binnen 6 weken nadat de raad uw klacht heeft ontvangen. Deze termijn kan de directeur met 4 weken verlengen.

Taak Raad voor de Kinderbescherming

Als ouders hun verantwoordelijkheid niet (kunnen) nemen, kan de ontwikkeling van het kind in gevaar komen. In dat geval moet de overheid ingrijpen in de gezinssituatie. De Raad voor de Kinderbescherming voert die taak uit.