Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota n.a.v. verslag wetswijziging kinderopvang door structurele regeling meertalige dagopvang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief nota n.a.v. verslag wetswijziging kinderopvang door structurele regeling meertalige dagopvang