Beslisnota bij Kamerbrief over overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang 2019-2022

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang 2019-2022