Beslisnota bij Kamerbrief Toezegging Toesturen marktscan en onderzoek over de financiering van de kinderopvang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Toezegging Toesturen marktscan en onderzoek over de financiering van de kinderopvang