Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen kwaliteit en veiligheid kinderopvang

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief diverse onderwerpen kwaliteit en veiligheid kinderopvang