Beslisnota bij Kamerbrief Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2023

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief Landelijke Kwaliteitsmonitor Kinderopvang 2023