Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2022

Cijfers van aantal dossiers over de meld-, overleg- en aangifteplicht bij vermoeden van seksueel misbruik of mishandeling van een opgevangen kind door een kinderopvangmedewerker of gastouder.

Overzicht dossiers vertrouwensinspecteurs kinderopvang over de jaren 2019-2022