Wachttijdenonderzoek Kinderopvang Q4 2022 – Q4 2023

Deze monitor geeft inzicht in de wachttijden in de kinderopvang in Nederland in de periode 2023-2025. De monitor signaleert hoe de wachttijden zich ontwikkelen en waar mogelijke knelpunten bestaan of ontstaan in de beschikbaarheid van kinderopvangplaatsen.

Wachttijdenonderzoek Kinderopvang Q4 2022 – Q4 2023