Kwaliteitseisen (drie-uursregeling en vastengezichtencriterium) per 1 juli 2023 aangepast

Op 1 juli 2023 veranderen de drie-uursregeling en het vaste-gezichtencriterium. De aanpassingen bieden de houder meer ruimte om mee te bewegen met de dagelijkse praktijk in de kinderopvang. In deze flyer worden de wijzigingen toegelicht.

Kwaliteitseisen (drie-uursregeling en vastengezichtencriterium) per 1 juli 2023 aangepast