Ik ben ook gedupeerd door kinderopvangtoeslag. Met wie kan ik contact opnemen?

Contact met de Belastingdienst

U kunt hier direct contact opnemen met de Belastingdienst als u in de problemen bent gekomen door kinderopvangtoeslag. 

Op de website Toeslagen Herstel staat meer informatie voor gedupeerde ouders

Kabinet-Rutte IV: versterken hersteloperatie kinderopvangtoeslag

Zorgvuldigheid, recht doen aan verschillen en echte hulp bieden zijn de uitgangspunten in de hersteloperatie van de kinderopvangtoeslagaffaire. Daarom zal de hersteloperatie zeker tot 2023 lopen. De komende jaren wil het kabinet de vergoeding van de kinderopvang in stappen verhogen naar 95% voor werkende ouders. Dit staat in het coalitieakkoord van het kabinet ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.