Documenten - Klimaatverandering

925 documenten over Klimaatverandering

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode
Periode

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op:
Abonneren op documenten over dit onderwerp
 1. Toespraak minister-president Rutte tijdens Algemene Vergadering Verenigde Naties in New York

  De toespraak is alleen beschikbaar in het Engels.

  Toespraak | 23-09-2022

 2. Beslisnota bij Kamerbrief over proeve van begroting Klimaatfonds

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Beleidsnota | 20-09-2022

 3. Concept-Klimaatnota 2022

  De concept-Klimaatnota 2022 waarin het kabinet verantwoording aflegt over het Klimaatbeleid.

  Rapport | 20-09-2022

 4. Nota van Antwoord Beleidsprogramma Klimaat

  Het kabinet geeft antwoord op de inbreng van burgers en bedrijven die op het beleidsprogramma Klimaat hebben gereageerd. 

  Rapport | 20-09-2022

 5. Memorie van toelichting indicatieve vaststelling begrotingsstaat Klimaatfonds voor 2023

  Toelichting op de indicatie van de begroting van het Klimaatfonds voor 2023. Het Klimaatfonds wordt nog opgericht.

  Kamerstuk: Memorie van toelichting | 20-09-2022

 6. Kamerbrief over aanbieding concept-Klimaatnota

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) stuurt de Tweede Kamer de concept-Klimaatnota waarin het kabinet verantwoording aflegt over ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 20-09-2022

 7. Kamerbrief over proeve van begroting Klimaatfonds

  Minister Jetten (Klimaat en Energie) informeert de Tweede Kamer over de proeve van begroting van het nog op te richten ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 20-09-2022

 8. Voorlopige raming van Broeikasgasemissies in 2030

  Notitie voor de concept-Klimaatnota 2022 van het Planbureau voor de Leefomgeving. 

  Rapport | 20-09-2022

 9. Indicatieve vaststelling begrotingsstaat Klimaatfonds voor 2023

  Dit document geeft een indicatie van de begroting van het Klimaatfonds voor 2023. Het Klimaatfonds wordt nog opgericht.

  Kamerstuk | 20-09-2022

 10. Mandaat voorzitter platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid

  Benoeming van voorzitter Kees Vendrik voor het platform voor maatschappelijk dialoog en reflectie over het klimaatbeleid. 

  Kamerstuk | 20-09-2022