Ed Nijpels aangesteld als kwartiermaker klimaattafel Bonaire

Klimaatverandering heeft wereldwijd effect, maar zeker in Caribisch Nederland is de impact van klimaatverandering groot en direct voelbaar. Tegelijkertijd liggen op de eilanden ook grote kansen om te tonen hoe we klimaatverandering het hoofd kunnen bieden. Met die ambitie wordt de klimaattafel Bonaire ingesteld. De heer drs. E.H.T.M. (Ed) Nijpels is gezien zijn ruime ervaring als voormalig voorzitter van het Energieakkoord en Voortgangsoverleg Klimaatakkoord geselecteerd om te helpen bij de opzet van deze klimaattafel.

Vergroot afbeelding
Minister Jetten, Gedeputeerde Kroon en Ed Nijpels

Kleine eilanden zoals Bonaire merken dikwijls als eerste de gevolgen van klimaatverandering. Het is daarom extra belangrijk dat de eilanden in Caribisch Nederland verduurzamen en weerbaarder worden tegen het veranderende klimaat. Er bestaat daarbij behoefte aan een centraal platform waar alle relevante kennis en beleid gericht op adaptatie en mitigatie bijeen wordt gebracht en van waaruit beleidskeuzes worden voorbereid. Die behoefte heeft het bestuurscollege van Bonaire doen besluiten om een klimaattafel Bonaire op te starten.

Ed Nijpels kwartiermaker

Het kabinet heeft de heer Nijpels gevraagd om als kwartiermaker de opzet van de klimaattafel te faciliteren. Hij zal bekijken hoe en in welke vorm de klimaattafel Bonaire kan worden opgezet. Deze werkzaamheden worden samen met een lokale projectleider in gang gezet, met ondersteuning vanuit onder andere het openbaar lichaam en de Rijksoverheid. Het is de bedoeling dat er na 6 maanden een voorstel ligt voor een organisatieplan en strategische agenda. De kwartiermaker zal ook de mogelijkheden onderzoeken voor een klimaattafel op Saba en Sint Eustatius.

Minister Jetten: “We mogen niet vergeten dat Caribisch Nederland al aan de frontlinie van klimaatverandering staat. Ik wil er in goede samenwerking met de heer Nijpels en het Bestuurscollege van Bonaire voor zorgen dat we nu echt stappen gaan zetten om de eilanden in het Caribische deel van ons Koninkrijk te verduurzamen en weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Met Nederlandse kennis en kunde kunnen we van Caribisch Nederland een voorbeeld maken voor kwetsbare eilandstaten van over de hele wereld.”

Gedeputeerde Kroon: “Recente onderzoeken onderstrepen nog eens de kwetsbaarheid van eilanden als Bonaire en de noodzaak en urgentie om nu maatregelen te nemen. Wij zijn bijzonder verheugd met de komst van Ed Nijpels ons te helpen bij het opzetten van een klimaattafel om tot een gecoördineerde aanpak te komen.”