COP28: Nederland en andere EU-landen doen voorstel tegen greenwashing op vrijwillige koolstofmarkten

Effectieve en betrouwbare vrijwillige koolstofmarkten kunnen een rol spelen bij de ondersteuning van snellere en ambitieuzere klimaatactie. Deze markten faciliteren de handel in koolstofcertificaten, waarbij één certificaat gelijk staat aan één ton CO2. Op basis van deze certificaten maken organisaties en bedrijven klimaatclaims die kunnen helpen bij het maken van keuzes voor het behalen van hun Parijs-doelstellingen.

Zonder robuuste normen en waarborgen kan het gebruik van koolstofcertificaten klimaatactie echter ondermijnen en schade toebrengen aan het klimaat, milieu en gemeenschappen. Bijvoorbeeld doordat valse claims worden gemaakt. Lage prijzen, een gebrek aan transparantie en het ontbreken van duidelijke richtlijnen voor deze markt dreigen momenteel de aanpak van klimaatverandering te vertragen.

Daarom stelt een groep Europese landen vandaag gezamenlijke aanbevelingen voor om de integriteit van de vrijwillige koolstofmarkt te verbeteren. Deze aanbevelingen moeten bedrijven helpen om keuzes te maken in lijn met Parijs en zorgen voor volledige transparantie, hoogwaardige koolstofcertificaten en geloofwaardige claims. Ze kunnen onmiddellijk door de markt worden overgenomen - op de lange termijn dienen ze als input voor kaders op EU-niveau. De groep bestaat uit Nederland, Duitsland, Spanje, Frankrijk, Finland en Oostenrijk.

De aanbevelingen zijn:

  1. In kaart brengen van directe en indirecte emissies en het opstellen van een klimaatplan met duidelijke emissiereductiedoelstellingen, in lijn met Parijs.
  2. Prioriteren van emissiereductie in de eigen organisatie en waardeketens, voordat wordt gekeken naar het gebruik van koolstofcertificaten.
  3. Formuleren van duidelijke claims in reactie op het gebruik van koolstofcertificaten en het geven van voldoende details om misleiding te voorkomen. En aangeven of de certificaten worden gebruikt om eigen klimaatdoelen te halen (compensatieclaim) of bijdragen aan het halen van klimaatdoelen in het gastland (bijdrageclaim), om dubbel claimen te voorkomen.
  4. Kopen van certificaten van hoge kwaliteit die echte, aanvullende en permanente mitigatie faciliteren.
  5. Besteden van aandacht aan de situatie in het gastland en hoe de aankoop van koolstofcertificaten daar bijdraagt aan duurzame ontwikkelingsdoelen.
  6. Rapporteren over en zorgen voor transparantie over het gebruik van koolstofcertificaten.

Minister van Klimaat en Energie Rob Jetten: “Greenwashing is schadelijk voor het vertrouwen in bedrijven, het functioneren van markten en voor het klimaat. Daarom doen we vandaag een voorstel dat de integriteit van vrijwillige koolstofmarkten moet verbeteren. Onze concrete aanbevelingen geven handvatten aan de markt en richting aan verdere EU-discussies.”