11e intentieverklaring maatwerkaanpak: afspraken met Air Liquide over vermindering van CO2

Het internationaal opererende bedrijf Air Liquide wil via de maatwerkaanpak de komende jaren fors de CO2-uitstoot verminderen in Nederland. De intentieverklaring tussen het Rijk, de provincie en Air Liquide is vandaag getekend op het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). Het bedrijf, marktleider in gassen, technologieën en diensten voor industrie en gezondheidszorg, heeft verschillende duurzaamheidsdoelen voor Nederland opgesteld waarbij zij zich richten op het verminderen van CO2-uitstoot, verminderen van stikstofuitstoot en de ontwikkeling van de waterstofmarkt.

Ambitieuze duurzaamheidsdoelen

Air Liquide wil in 2030 de jaarlijkse CO2-uitstoot met 1,05 Megaton verminderen, wat 0,25 Megaton meer is dan de vereisten van het Klimaatakkoord. Daarnaast wil Air Liquide in 2030 de uitstoot bij elektriciteitsproductie bijna halveren en wordt ingezet op een vermindering van stikstofuitstoot van 38% of meer ten opzichte van 2019. Met de plannen richt het bedrijf zich voornamelijk op het verduurzamen van de productielocaties in Rozenburg, Bergen-op-Zoom en Pernis. Dat wil Air Liquide doen door installatieonderdelen om te bouwen of te vervangen, daarnaast wil het bedrijf CO2 opslaan (Carbon Capture Storage). Op de genoemde locaties wordt tevens onderzoek gedaan naar verbetering van leefomgevingsaspecten zoals lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Ook wil Air Liquide de uitstoot van stoffen naar lucht, water en bodem minimaliseren zodat ze aan de onderkant van de wettelijke normen komen. Dat is goed voor het milieu en de gezondheid.

Micky Adriaansens, minister van Economische Zaken en Klimaat: “Verduurzaming van de industrie brengt veel kansen met zich mee. Elke ondertekening versnelt de transitie naar een groenere industrie. Dat is goed voor onze economie en voor het behalen van onze verduurzamingsdoelen. Dit is de elfde keer dat ik een ambitieuze intentieverklaring onderteken, en daar ben ik trots op. Samen met Air Liquide werken we aan de verdere uitwerking van deze projecten.”

Waterstofproductie en schoon transport

Air Liquide Nederland heeft de ambitie om 2 grootschalige hernieuwbare waterstofproductie-projecten te realiseren. Ook draagt het bedrijf bij aan het verduurzamen van de transportsector in Nederland door de bouw van waterstoftankstations en de levering van waterstof. Soortgelijke projecten lopen voor de binnenvaartsector waar Air Liquide een concept heeft ontwikkeld om bestaande binnenvaartschepen om te bouwen naar waterstof. Recent is het eerste binnenvaartschip dat vaart op waterstof in gebruik genomen, de ‘H2 Barge 1’ van Future Proof Shipping.

Vervolgstappen maatwerkaanpak

Deze intentieverklaring is een belangrijke stap richting een bindende maatwerkafspraak tussen de overheid en Air Liquide. In de volgende fase gaat de overheid samen met het bedrijf onderzoeken wat de knelpunten zijn voor verduurzaming van Air Liquide en op welke manier de overheid een rol kan spelen om deze weg te nemen. Bijvoorbeeld door de mogelijkheden te onderzoeken voor het faciliteren van een Europese Carbon Capture Storage-markt, het versnellen van vergunningverleningsprocessen en het verkennen van subsidiekaders die essentieel zijn voor de succesvolle uitvoering van transitieprojecten.

De verduurzamingsprojecten van Air Liquide zullen worden uitgewerkt in concrete plannen. Die plannen worden beoordeeld door een onafhankelijke adviescommissie, waarna ze worden vastgelegd in een Joint Letter of Intent. De ambitie is om dat in 2024 te bereiken. Tot slot worden de afspraken bindend vastgelegd.