Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het artikel 'Vrees voor stijging gasprijs Nederland onderschat de risico's '

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beantwoording Kamervragen over het artikel 'Vrees voor stijging gasprijs Nederland onderschat de risico's '