Beslisnota bij Aanbiedingsbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen minister voor APP

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief halfjaarlijks rappel toezeggingen minister voor APP