Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief energietoeslag voor lage inkomens en aanbieding nota van wijziging

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief reactie op brief energietoeslag voor lage inkomens en aanbieding nota van wijziging (PDF | 2 pagina's | 145 kB)